Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ eBook

DATUM PUBLIKOVÁNÍ
2019
ISBN
9788057100478
AUTOR
Alena Zuziková
VELIKOST SOUBORU
7,23 MB
91bubblesrace.cz Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ Image

Mimoriadna komplikovanosť pravidiel spoločného systému DPH, ich transpozícia do vnútroštátneho právneho poriadku, ako aj potreba ich správnej aplikácie sa stali impulzom pre vznik knižného diela, ktoré ustanovenia slovenského zákona o DPH sleduje v kontexte s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.Autori publikácie „Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚpripravili pre odbornú verejnosť dielo, ktoré zoskupuje najrelevantnejšie rozsudky a uznesenia Súdneho dvora EÚ v oblasti DPH a priraďuje ich k príslušným ustanoveniam zákona o DPH. Viac ako 400 spracovaných rozsudkov a uznesení Súdneho dvora EÚ poskytuje čitateľovi možnosť rýchlo sa oboznámiť s podstatou jednotlivých rozsudkov, s ich odkazmi a zdrojmi.Unikátny spôsob spracovania publikácie, jej špecifi cké zameranie, ako aj vysoká odbornosť jej autorov sú zárukou, že ide o mimoriadne kvalitnú odbornú pomôcku, ktorú prednostne ocenia odborníci profesijne prichádzajúci do kontaktu s problematikou DPH.

Hledáte knihu Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je Alena Zuziková? Přečtěte si knihy online na našem webu 91bubblesrace.cz

STÁHNOUT
ČÍST
Nové ASPI | Wolters Kluwer SR, s.r.o.

...Súdneho dvora EÚ pripravili pre odbornú verejnosť dielo, ktoré zoskupuje najrelevantnejšie rozsudky a uznesenia Súdneho dvora EÚ v Viac ako 400 spracovaných rozsudkov a uznesení Súdneho dvora EÚ poskytuje čitateľovi možnosť rýchlo sa oboznámiť s podstatou jednotlivých rozsudkov, s ich...

Daň z pridanej ho... - PFS | Daň z pridanej hodnoty

Daň z pridanej hodnoty. Informácie v tejto časti Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre Registrácia na daň z pridanej hodnoty. Daňové podanie k dani z pridanej hodnoty.

Katovy prázdniny.pdf

10x Mitana.pdf

Naděje umírá poslední.pdf

Ozymandias / Karmínový korzár.pdf

Polévky.pdf

Tři sestry.pdf

Šperky z textilu – Vyrob si originálnu ozdobu.pdf

Nová dobrodružství Julese Verna II.pdf

Ošetřovatelské diagnózy.pdf

Napečené s láskou 1+2 (komplet).pdf

Muž obety.pdf

Jak se z toho nezbláznit.pdf

Mária - Dokonalá žena.pdf

Léčivá zahrada v souladu s přírodou.pdf

Hon na ovci.pdf

Chirurgia.pdf

Mazda 626 od 1/92.pdf

Sluneční drahokamy.pdf